Hội nghị công bố quyết định kết nạp hội viên danh dự

Ngày 24/2/2023 tại trụ sở Hội Liên lạc Việt Kiều thành phố, số 58 Điện Biên Phủ, Hải Phòng; đã diễn ra hội nghị công bố quyết định kết nạp hội viên danh dự là kiều bào tiêu biểu suất sắc có nhiều đóng góp cho cộng đồng, an sinh- xã hội của thành phố Hải Phòng.

VKHP

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *