Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Ngày 13/10/2022, chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới doanh nhân; 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam. Nhớ lại vào ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho giới công thương, trong đó nhấn mạnh rằng “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này”. Bức thư chỉ với hơn 200 chữ, nhưng có ý nghĩa như một văn bản kinh tế riêng biệt đầu tiên của Chính phủ, đó là một văn bản mang tính chất hiệu triệu. Năm 2004, theo đề nghị của Chủ tịch VCCI và Hiệp hội doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã kí quyết định lấy ngày 13/10 hằng năm là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Quyết định này đã phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Qua đó Doanh nhân Việt Nam khẳng định vị trí và đóng góp vô cùng quan trọng của mình vào công cuộc xây dựng kiến tạo, kinh tế an sinh xã hội, không ngừng tiếp tục tiến lên, vượt qua những thách thức, đóng góp vô cùng lớn cho sự phát triển của đất nước.

Nguyễn Anh Minh

Bài viết khác