Các công trình kiến trúc được xếp hạng loại 1 tại đô thị Hải Phòng

Ngày 3/10/2022, UBND TP thông báo có 13 công trình kiến trúc được xếp hạng loại 1 và 50 công trình kiến trúc dự kiến được xếp hạng loại 2 tại đô thị Hải Phòng. Giá trị của công trình xét theo 2 tiêu chí; theo nghị định 85/2020/NĐ-CP: 1/Giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan. 2/Giá trị lịch sử, văn hóa. Trong đó: Giá trị gắn liền với cảnh quan, đóng góp vào cảnh quan chung đô thị, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên. Giá trị nghệ thuật kiến trúc của bản thân công trình và tổng thể không gian trong phạm vi khuôn viên công trình. Tiêu biểu cho một loại hình kiến trúc, phong cách kt: điểm từ 1 đến 20; Giá trị nghệ thuật kiến trúc của bản thân công trình và tổng thể không gian trong phạm vi khuôn viên công trình: điểm từ 1 đến 40; Giá trị gắn liền với cảnh quan, đóng góp vào cảnh quan chung đô thị, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên: 1 đến 30; Giá trị về kỹ thuật, công nghệ xây dựng, sử dụng vật liệu xây dựng: 1 đến 10đ; Tiêu biểu cho giai đoạn lịch sử: 1 đến 40 điểm; Gắn với đặc điểm, tính chất tiêu biểu về văn hóa của địa phương: 1 đến 40; Niên đại xây dựng, tuổi thọ công trình: 1 đến 20; tổng điểm cộng lại là 200 điểm.

Lê Văn Phúc

Bài viết khác