Họp Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hội LLVK Hải Phòng

Ngày 13/6/2023 tại văn phòng số 58 Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng, đã diễn ra cuộc họp Trung tâm Phát triển cộng đồng trực thuộc Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội LLVK HP, lãnh đạo Trung tâm cùng đại diện các phòng ban trực thuộc Trung tâm. Sau bài phát biểu khai mạc của ông Trần Bá Đính- Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm. Hội nghị đã nghe trưởng phòng của 5 phòng ban trực thuộc Trung tâm là: Hỗ trợ và phát triển cộng đồng; Quan hệ hợp tác quốc tế; Thông tin truyền thông; Phát triển thị trường; Hỗ trợ pháp lý; báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của các phòng.

Phần trao đổi, các thành viên tham dự cuộc họp đã có những ý kiến nhằm đưa hoạt động Trung tâm phát triển cộng đồng ngày một thiết thực và hỗ trợ tích cực cho Kiều bào cùng thân nhân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị; ông Lê Văn Quý- Chủ tịch Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng đánh giá tốt những hoạt động của Trung tâm phát triển cộng động thời gian qua. Thời gian tới Trung tâm cần thực hiện tốt những công việc đã đề ra, xứng đáng là một trong những đơn vị hoạt động tốt trực thuộc Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng.

MT

Bài viết khác