Tình khúc biển người Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 139 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 139 của các tác giả: Lê Việt Hùng, Nguyễn Mỹ Thiệp, Phạm Thúy Ngọc   Lê Việt Hùng (Hải Phòng) TÌNH KHÚC BIỂN NGƯỜI HẢI PHÒNG... Read more »

Ông đồ nặng tình với thư pháp- Thơ Văn dự thi mã số 138 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 138 của tác giả: Trần Quốc Huy- Hải Phòng ÔNG ĐỒ NẶNG TÌNH VỚI THƯ PHÁP Lê Thiên Lý là nghệ nhân thư pháp nổi tiếng... Read more »

Quê em Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 137 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 137 của các tác giả: Mai Hồng Quang, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Xuân Căn   Mai Hồng Quang (Hải Phòng) QUÊ EM HẢI PHÒNG Về quê... Read more »

Công chúa Trần Quỳnh Trân ở Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 136 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 136 của tác giả: Trần Thắng- Hải Phòng CÔNG CHÚA TRẦN QUỲNH TRÂN Ở HẢI PHÒNG Trần Quỳnh Trân là công chúa con vua Trần Thánh... Read more »

Người Tiên Lãng quê tôi- Thơ Văn dự thi mã số 135 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 135 của các tác giả: Vũ Văn Trường, Nguyễn Văn Dũng, Đặng Quang Đạo   Vũ Văn Trường (Hải Phòng) NGƯỜI TIÊN LÃNG QUÊ TÔI Ôi... Read more »

Cả cuộc đời gắn bó với giáo dục- Thơ Văn dự thi mã số 134 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 134 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng CẢ CUỘC ĐỜI GẮN BÓ VỚI GIÁO DỤC Đó là cuộc đời của ông Phạm Tiến Du,nguyên... Read more »

Người phố Cảng tôi yêu- Thơ Văn dự thi mã số 133 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 133 của các tác giả: Lê Việt Hùng, Nguyễn Thế Kỹ, Hoàng Xạ   Lê Việt Hùng (Hải Phòng) NGƯỜI PHỐ CẢNG TÔI YÊU  Con đường... Read more »

Tầm vóc của bài toán- Thơ Văn dự thi mã số 132 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 132 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng TẦM VÓC CỦA BÀI TOÁN Trên ba mươi công trình khoa học có tầm cỡ về lĩnh... Read more »

Hè về thăm mẹ ở Vĩnh Bảo- Thơ Văn dự thi mã số 131 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Chùm thơ dự thi mã số 131 của các tác giả: Đào Nguyên Lịch, Nguyễn Tâm Thanh, Vũ Văn Trường   Đào Nguyên Lịch (Hải Phòng) HÈ VỀ THĂM MẸ Ở VĨNH... Read more »

Tướng quân Nguyễn Tất Tố ở Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 130 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Truyện ngắn dự thi mã số 130 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng TƯỚNG QUÂN NGUYỄN TẤT TỐ Ở HẢI PHÒNG Nếu đến phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố... Read more »