Ban Nữ công Hội LLVK HP tổ chức du lịch tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu

Ban lãnh đạo Hội LLVK TP tham dự buổi du lịch cùng chị em Ban Nữ Công tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu ngày 15-16/10 trong dịp kỷ niệm ngày PNVN

Bài viết khác