Lớp nghiệp vụ biên tập và quản lý xuất bản năm 2017- tuần 4

alt

Trong hai ngày 25 và 26/11/2017, Pv trang web vietkieuhp.com tham dự lớp nghiệp vụ biên tập và quản lý xuất bản năm 2017- tuần 4, sau đây xin giới thiệu tới các bạn nội dung các buổi học trên:

alt

Học phần 2- Chuyên đề 5: Những nguyên tắc và kinh nghiệm xử lý vấn đề vi phạm bản quyền và in lậu trong hoạt động xuất bản Việt Nam hiện nay- bài 1

Sáng ngày 25/11/2017 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; Lớp Nghiệp vụ Biên tập và Quản lý Xuất bản năm 2017 học phần 2: Nghiệp vụ quản lý xuất bản; Chuyên đề 5: Những nguyên tắc và kinh nghiệm xử lý vấn đề vi phạm bản quyền và in lậu trong hoạt động xuất bản Việt Nam hiện nay; Giảng viên: TS. Vũ Mạnh Chu- Nguyên Cục trưởng Cục bản quyền tác giả, Bộ VHTT và DL. Chuyên đề có những nội dung sau: Các qui định pháp luật và tài sản trí tuệ thuộc NXB, báo chí. Về quyền tác giả và quyền liên quan. Hiện chúng ta là thành viên của 5 điều ước quốc tế, không gian bảo hộ đã ra ngoài lãnh thổ. Về thời gian, quyền tác giả là trọn đời và 50 năm tính sau khi tác giả mất. Vai trò của quyền tác giả: Khuyến khích quyền sáng tạo của công dân; Đảm bảo tính bình đẳng trong sáng tạo; Sản phẩm xuất bản sạch và chất lượng; Khuyến khích đầu tư nước ngoài; Cam kết sở hữu trí tuệ; Xác định tác giả của tác phẩm, tác giả có thể là một người, có thể là một nhóm người. Với những tác phẩm văn nghệ dân gian cần lưu ý đến nguồn tư liệu do dân gian đã cung cấp. Quyền tác giả: quyền thân nhân và quyền tài sản. Các bước: đứng tên; đặt tên; cho phép khai thác sử dụng; công bố xuất bản. Những tác phẩm dịch ở nước ngoài cần có hợp đồng cam kết nếu cắt bỏ những đoạn không phù hợp trong tác phẩm. Quyền tài sản: ai khai thác thì phải xin phép và trả thù lao cho tác giả, đặc biệt trong môi trường số; Quyền sở hữu: Chủ sở hữu sản phẩm trí tuệ. Cũng trong chuyên đề, giảng viên đã đưa ra những ví dụ cụ thể về việc vi phạm quyền sở hữu trong xuất bản hiện nay, nhằm giúp cho học viên nắm kỹ bài giảng.

alt

Học phần 2- Chuyên đề 5: Những nguyên tắc và kinh nghiệm xử lý vấn đề vi phạm bản quyền và in lậu trong hoạt động xuất bản Việt Nam hiện nay- bài 2

Chiều ngày 25/11/2017; Lớp NVBT và QLXB năm 2017 học phần 2: Nghiệp vụ QLXB- Chuyên đề 5: Những nguyên tắc và kinh nghiệm xử lý vấn đề vi phạm bản quyền và in lậu trong hoạt động xuất bản Việt Nam hiện nay- bài 2; Giảng viên: TS. Vũ Mạnh Chu- Nguyên Cục trưởng Cục bản quyền tác giả, Bộ VHTT và DL. Bài 2- Chuyên đề 5 có những nội dung sau: Trao đổi về vấn đề bản quyền tác giả; Những sai phạm của các trang điện tử khi tự ý sao chép bài từ các trang web khác mà không xin phép dẫn nguồn. Việc khai thác bản thảo và chuyển giao quyền. Các quyền khác: quyền tổ chức phát sóng; quyền chuyển lên mạng intơnet; quyền người biểu diễn. Bảo vệ quyền: hành chính dân sự; quản lý thị trường; thanh tra văn hóa… Chú ý nguồn gốc tác phẩm; phương thức sử dụng tác phẩm; áp dụng ký mã tự để đưa thông tin lên mạng; Quyền điện tử: liên quan đến kỹ thuật và đã được chuyển thành luật. Tài sản trí tuệ trong NXB và các cơ quan báo chí: Nhóm 1- Xuất bản phẩm và các sản phẩm báo chí, quyền sử dụng bản thảo; Nhóm 2- Tài sản VHNT như tranh ảnh, tượng, các tác phẩm nghệ thuật, video clip, ca khúc, phần mềm quản lý nhân sự… Đơn vị quản lý phải biết bảo vệ những tài sản đó. 400 điều luật trong nước và 400 điều luật trong 5 điều ước quốc tế là những công cụ nguyên tắc và kinh nghiệm xử lý vấn đề vi phạm bản quyền và in lậu trong hoạt động xuất bản Việt Nam hiện nay. Mời các học viên tham khảo thêm ở trang web: cov.gov.vn. Kết thúc học phần 2- chuyên đề 5, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm.

alt

Học phần 2- Chuyên đề 6: Đạo đức và luật pháp trong hoạt động xuất bản

Ngày 26/11/2017, Lớp NVBT và QLXB năm 2017 học phần 2: Nghiệp vụ QLXB- Chuyên đề 6: Đạo đức và luật pháp trong hoạt động xuất bản; Giảng viên: Ts Phạm Văn Thấu- Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chuyên gia giảng viên đã truyền đạt những nội dung sau: Luật pháp mang tính chủ quan, trên thế giới hiện có 5 chế độ chính trị. Luật pháp phản ánh thể chế nhà nước, luật XB: 1993, 2004, 2012. Hiến pháp 1946 đã khẳng định quyền tự do ngôn luận của công dân. Ngày 10/10 là ngày truyền thống của ngành in và xuất bản. Ngày 19/7/1993 luật XB được thông qua, đến 7/1/2013 Luật XB sửa đổi chính thức ban hành. Hiện ở VN có 59 NXB, quan trọng nhất là tìm ra nguồn bản thảo. Về đăng ký đề tài: sau thời gian 7 ngày đăng ký, đề tài có thông báo cụ thể, và đề tài phải phù hợp với NXB được cấp phép hoạt động. Hiện nay có hiện tượng một số NXB cấp phép đề tài không đúng tôn chỉ mục đính hoạt động của NXB đó. Về đạo đức trong hoạt động xuất bản: xưa Khổng Tử lấy “đức trị”; hệ tư tưởng đạo đức bao gồm những thỏa ước trong cộng đồng và dư luận xã hội. Đạo đức đánh vào liêm sỉ, lòng tự trọng. Nếu bất chấp đạo đức thì có luật pháp. Lĩnh vực tôn giáo, gia đình, luật pháp không can dự thì có đạo đức điều tiết. Nghĩa là “đạo đức’ có “sân riêng” để thực hiện, VD: “Hương ước” thuần khiết là đạo đức. Xuất bản chịu chi phối của đạo đức. Trách nhiệm xã hội trong xuất bản gắn với lương tâm. Đạo đức mang tính chính trị, phong cách dân tộc. Đạo đức XB là chi phối của đạo đức CM. XB mang tính VHXH, gắn với yếu tố chính trị. Đạo đức người làm BT XB thể hiện ở hành xử, mối quan hệ nền tảng. Trong môi trường công tác, đạo đức XB ở mỗi BTV là quan hệ cấp trên, quan hệ đồng nghiệp. Quan hệ chuyên môn: khi khai thác bản thảo, trí thức phải được tôn trọng. Với các sai phạm, nếu biết mà cố tình làm là vi phạm đạo đức. Trong công tác phát hành sách, có 2 mục tiêu rất rõ: mục đích kinh tế và mục đích xã hội. Với xã hội, cộng tác viên, báo chí, với độc giả tạo văn hóa đọc phải được sử dụng sản phẩm tốt “hay, đẹp, bền, rẻ”. Với các Hội là tổ chức xã hội, đoàn thể, nghề nghiệp. Hội Xuất bản Việt Nam đã ra qui chế đạo đức XB gồm 10 điều: 1/trung thành, 2/chấp hành pháp luật, 3/chất lượng, 4/qui trình XB, 5/không lợi dụng trục lợi, 6/khách quan, 7/bảo vệ bí mật, 8/tôn trọng, 9/đoàn kết, 10/học tập nâng cao nghiệp vụ.

alt

Bế giảng học phần 2: Nghiệp vụ Quản lý Xuất bản

Trong hai tuần từ ngày 18 đến ngày 26/11/2017, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; Lớp Nghiệp vụ Biên tập và Quản lý Xuất bản năm 2017 học phần 2: Nghiệp vụ quản lý xuất bản. Chuyên đề 1: Lãnh đạo, quản lý hoạt động xuất bản; Giảng viên: Ts Nguyễn An Tiêm- Phó Vụ trưởng Vụ báo chí, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Trưởng ban truyền thông VCCI. Chuyên đề 2: Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; Giảng viên: ông Hoàng Ngọc Bình- Trưởng phòng Thanh tra Xuất bản- In- Phát hành, Bộ TT&TT. Chuyên đề 3: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp xuất bản; Giảng viên: PGS, TS. Đường Vinh Sường. Chuyên đề 4: Quản trị nhân lực hoạt động xuất bản; Giảng viên: PGS, TS. Đường Vinh Sường. Chuyên đề 5: Những nguyên tắc và kinh nghiệm xử lý vấn đề vi phạm bản quyền và in lậu trong hoạt động xuất bản Việt Nam hiện nay; Giảng viên: TS. Vũ Mạnh Chu- Nguyên Cục trưởng Cục bản quyền tác giả, Bộ VHTT và DL. Chuyên đề 6: Đạo đức và luật pháp trong hoạt động xuất bản; Giảng viên: Ts Phạm Văn Thấu- Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là những kiến thức thiết thực dành cho các học viên là cán bộ đang công tác trong lĩnh vực báo chí, biên tập và quản lý xuất bản đến từ 27 tỉnh thành phía Bắc về thủ đô Hà Nội học tập bồi dưỡng kiến thức.

Minh Trí

Video

Mời Quảng Cáo

Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay503
mod_vvisit_counterHôm qua263
mod_vvisit_counterTất cả132278
Hiện có 112 khách Trực tuyến