Đẩy mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với người Hải Phòng ở nước ngoài và thân nhân

Theo khảo sát của các cơ quan chức năng, với xu thế hội nhập quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tăng nhanh. Hiện nay, tại các nước đã có trên 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động. Trong đó trên 400.000 người có trình độ từ đại học trở lên, đang cư trú tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, phần lớn có nền công nghiệp phát triển như Mỹ, Ca-na-đa, Úc, Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Nhật, Hồng Công, Đài Loan (Trung Quốc)…

Riêng thành phố Hải Phòng, theo khảo sát của Sở Ngoại vụ từ năm 2010, thành phố đã có gần 30 nghìn bà con định cư ở nước ngoài và trên 11 nghìn hộ gia đình, thân nhân. Hiện nay số liệu trên đã vượt nhiều, do số người ra nước ngoài cư trú, kết hôn, học tập, làm việc, thăm thân…ngày càng tăng nhanh. Số lượng kiều bào về thăm gia đình, quê hương và đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng năm cũng tăng lên đáng kể.

alt

Bà con kiều bào chụp ảnh cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Xuân 2017

Người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Hải Phòng ở nước ngoài nói riêng là bộ phận quan trọng trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Họ không chỉ có những góp phần quan trọng về nguồn lực kinh tế, vật chất, kiến thức khoa học kỹ thuật mà còn có vai trò tích cực trong các lĩnh vực quan hệ đối ngoại, văn hóa, xã hội khác…

Tuy nhiên, cùng với những mặt hoạt động nêu trên, một số vấn đề phức tạp cũng phát sinh trong cộng đồng này ở nước sở tại cũng như khi về nước. Ngay tại thành phố Hải Phòng, những năm qua, trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh một số kiều bào do thiếu hiểu biết về pháp luật dẫn đến những sai phạm, gây thiệt hại cho cá nhân họ và cộng đồng. Hoạt động di trú, hôn nhân có yếu tố nước ngoài còn khá phức tạp, nhiều trường hợp kẻ xấu móc nối trong và ngoài nước để làm thủ tục “kết hôn giả” với mục đích đưa người xuất cảnh, cư trú trái phép, khiến nhiều gia đình bị lừa gạt, “tiền mất, tật mang”. Ngoài ra còn có một số vụ việc vi phạm pháp luật của người Hải Phòng ở nước ngoài như cư trú trái phép, phá bỏ hợp đồng lao động, trộm cắp; sản xuất, buôn bán ma túy… đã bị bắt giữ. Các cơ quan đại diện ngoại giao của ta và phía nước ngoài đã nhiều lần thông báo cho cơ quan chức năng của thành phố về tình trạng này. Trong 5 năm từ 2012-2017, gần 50 trường hợp người Hải Phòng cư trú bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật nước ngoài bị bắt, bị xử tù hoặc trục xuất về nước. Một số địa bàn có nhiều người Hải Phòng cư trú như Hồng Công, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc… các nhà chức trách đều phản ánh và có những kiến nghị về việc chấp hành pháp luật nước sở tại của người Việt Nam, nhất là các địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh…

So với các bộ phận dân cư khác cũng như với các địa phương trong cả nước, số lượng và tính chất các vụ việc của Hải Phòng tuy không phải trầm trọng, nhưng ở mức độ nhất định nó đã gây ảnh hưởng không tốt đến các vấn đề xã hội, đến quan hệ đối ngoại và hạn chế những kết quả trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

alt

Một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng trên là do một bộ phận nhân dân thành phố và kiều bào ở nước ngoài còn thiếu kiến thức pháp luật, nhất là ở vùng nông thôn, ven biển, hải đảo… Mặt khác việc phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có tích cực, nhưng vẫn còn thiếu những biện pháp thích hợp, hiệu quả chưa cao.

Để góp phần giảm thiểu và hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm pháp luật của người Việt Nam ở nước ngoài, cùng với các giải pháp khác, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội nói chung và kiều bào Hải Phòng cũng các thân nhân, gia đình nói riêng cần được chú trọng, tích cực đẩy mạnh hơn nữa. Trong đó, vấn đề không thể thiếu đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Trong giai đoạn 2018 và những năm trước mắt, chúng tôi xin đề xuất một số biện pháp cần thiết như sau:

1- Ủy ban nhân dân thành phố sớm có các chỉ đạo và với các cơ quan chức năng liên quan (Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông…) phối hợp với Ủy ban MTTQVN thành phố, và thực hiện việc phối hợp xây dựng Đề án về việc thực hiện “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021” do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017.

Trong đó, cần xác định rõ người Hải Phòng ở nước ngoài và gia đình, thân nhân ở trong nước là một bộ phận đối tượng quan trọng trong cộng đồng cần được quan tâm phối hợp để thực hiện công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Quyết định số 705/QĐ-TTg “Tăng cường hợp tác quốc tế về phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng hợp tác với các nước có chung đường biên giới; có giải pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nước ngoài ở Việt Nam và cho người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức khảo sát, chia sẻ, học tập kinh nghiệm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở trong và ngoài nước”. Chương trình nêu trên là cơ sở để triển khai các điều kiện và hoạt động cụ thể nhằm thực hiện được mục tiêu và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2- Đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), các cơ quan đại diện ngoại giao của Nhà nước ta thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các trung tâm, các khu vực có nhiều kiều bào Hải Phòng sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Phối hợp giải quyết tích cực và có hiệu quả các vụ việc sai phạm pháp luật, thực hiện chính sách bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, tạo niềm tin cho công dân vào chính sách, pháp luật và vai trò của Nhà nước.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, các chính quyền địa phương nước sở tại để phối hợp hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (một số nước, vùng lãnh thổ đã sang Việt Nam và Hải Phòng để trao đổi về việc này như Hàn Quốc, Nhật, Hồng Công, Đài Loan (Trung Quốc).

3- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và gia đình thân nhân.

Phát huy mạnh mẽ vai trò Hội Liên lạc Việt kiều thành phố Hải Phòng (thành viên của Ủy ban MTTQVN thành phố). Hội cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các hội viên, gia đình thân nhân kiều bào cũng như các đối tượng là bà con người Hải Phòng ở nước ngoài khi về nước và coi đây là một trong những mặt hoạt động trọng tâm của công tác Hội.

Ban Thường trực Hội phát huy tốt các hoạt động tập hợp, quy tụ kiều bào và thân nhân để triển khai mạnh mẽ hoạt động nêu trên với các hình thức phù hợp. Đặc biệt là cần liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Phòng Xuất Nhập cảnh CATP… để triển khai các hoạt động như tổ chức các lớp phổ biến, hội thảo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép…

Hội cần giao thêm nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm Phát triển cộng đồng để phối hợp thực hiện nhiệm vụ nêu trên, kết nối chặt chẽ với Trung tâm trợ giúp Pháp lý của Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên trách khác để làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như tư vấn pháp lý cho kiều bào.

4- Chú trọng việc phát huy vai trò của các Hội đồng hương người Hải Phòng ở nước ngoài, các nhà trí thức, khoa học, các cá nhân có uy tín trong cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài. Trên thực tế việc lồng ghép hoạt động phổ biến chính sách pháp luật thông qua các sinh hoạt, giao lưu của các tổ chức và nhóm cộng đồng nêu trên trong những năm qua đã được kiều bào và gia đình thân nhân nhiệt liệt hoan nghênh.

Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của thành phố với người Việt Nam ở nước ngoài và gia đình thân nhân là hoạt động trên phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, do vậy có nhiều khó khăn và mang tính nhạy cảm cao. Tuy nhiên nếu được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và sự tích cực, kiên trì thực hiện các biện pháp thích hợp của các cơ quan chức năng, các đoàn thể, các tổ chức tổ chức xã hội… chắc chắn sẽ góp phần tích cực giảm bớt vụ việc sai phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố./.

Sở Ngoại vụ Hải Phòng

Giao lưu thơ nhạc “Gặp gỡ mùa hè”

alt

Ngày 20/5/2018, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Ks Bình Minh Trường Sơn số 246 đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng; CLB Tủ vàng sách quí Việt Nam thành phố Hải Phòng trực thuộc dự án Tủ vàng sách quí Việt Nam kết hợp cùng CLB Thơ văn Việt Kiều trực thuộc Hội LL Việt Kiều Hải Phòng; tổ chức giao lưu thơ nhạc “Gặp gỡ mùa hè” và phát động cuộc thi sáng tác thơ với chủ đề “Hướng thiện”.

alt

Sau bài phát biểu khai mạc của doanh nhân, ca sĩ Nguyễn Thị Nga- Chủ tịch CLB Tủ vàng sách quí Việt Nam thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Mạnh Cương- Chủ tịch Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã có bài phát biểu chào mừng và chính thức phát động cuộc thi sáng tác thơ với chủ đề “Hướng thiện”. Ông Sơn Nam- Việt Kiều Mỹ đã lên trao tặng tài trợ cuộc thi thơ và phát biểu về tinh thần đạo Phật hướng thiện.

alt

Một chương trình giao lưu thơ nhạc đã diễn ra vui vẻ, thân mật; do hội viên CLB Thơ văn Việt Kiều và CLB Tủ vàng sách quí Việt Nam TP Hải Phòng thể hiện ca ngợi tình yêu quê hương đất nước con người, ca ngợi việc thiện, ca ngợi Bác Hồ. Chương trình đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.

MT

Mùa sen nhớ bác Đặng Thị Lợi

Mỗi khi những chùm nắng mới đầu hè bừng sáng trên những ngọn cây xanh, trên những con đường dọc con phố Hoàng Văn Thụ bình yên, đi bên hè và ngước nhìn căn phòng cũ giờ đây chỉ im lìm cửa đóng, tôi lại bâng khuâng nhớ hình bóng Bác Đặng Thị Lợi, vị cố Chủ tịch đáng kính của Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã mãi mãi đi xa.

alt

Ngày mới về Ban Ngoại vụ (bây giờ là Sở Ngoại vụ Hải Phòng), tôi được phân công làm công tác lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài. Thời gian qua nhanh, thấm thoắt đến nay đã 18 năm suýt soát. Do công việc tôi thường qua lại căn nhà số 58, đường Điện Biên Phủ - Trụ sở của Hội Liên lạc Việt kiều thành phố. Đến tận bây giờ, mỗi lần trở lại, dù còn đó những gương mặt thân quen, những tiếng cười rộn rã, nhưng lòng tôi vẫn bâng khuâng một cảm giác thiếu vắng. Có một người phụ nữ đáng kính đã về chốn xa, để lại khoảng trống lớn trong tâm trí của mọi người mà thời gian chưa dễ gì bù đắp nổi. Bác Lợi từng là Chủ tịch danh dự của Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng, nguyên Chủ tịch Hội 3 khóa liên tục từ năm 1996 đến 2010. Đã 5 năm rồi, hình ảnh Bác vẫn đọng mãi trong tâm tưởng tôi với khuôn mặt nhân hậu, đôi mắt dịu hiền và mái tóc bay vờn như mây trắng.

alt

Sinh năm 1928 trong một gia đình khá giả, Bác Lợi sống thời niên thiếu bên nước Pháp. Bác đã có nhiều hoạt động tích cực giúp đỡ các cán bộ và cơ sở cách mạng của ta trong thời kỳ kháng chiến. Do công việc và hoàn cảnh riêng, Bác đã nhiều lần về Việt Nam rồi trở lại nước Pháp. Đến năm 1955, Bác về gắn bó với mảnh đất Hải Phòng. Sau này Bác xây dựng gia đình với bác trai là một sỹ quan quân đội đã về phục viên

Điều không may, do hiếm muộn nên hai bác không có con. Quên đi nỗi buồn riêng, Bác dành nhiều thời gian đóng góp cho hoạt động kiều bào, Bác là một trong những người chủ chốt góp phần xây dựng và tham gia thành lập Hội Liên lạc Việt kiều ngày nay.

Từ những năm 60 thế kỷ trước, Bác Lợi đã đóng góp vào các hợp tác xã mới thành lập nhiều nhà cửa, tài sản của mình để giúp các kiều bào hồi hương, những người cùng cảnh ngộ với Bác khi xưa có điều kiện làm việc. Hai Bác đã sống rất giản dị trong căn phòng nhỏ ở gác 2, số nhà 90, phố Hoàng Văn Thụ. Mấy chục năm cuối đời Bác Lợi đã dành trọn tâm huyết cho công tác vận động kiều bào. Một công việc mà chỉ có những người nặng lòng với bà con xa Tổ quốc mới thấu hiểu.

alt

Với khuôn mặt hiền hậu, thông minh, phong cách lịch lãm cùng tấm lòng trong sáng, Bác Lợi vừa tạo nên sự gắn bó, đoàn kết của các bác, các anh, chị em trong lãnh đạo Hội, vừa khéo vận động được kiều bào. Bà con từ nước ngoài trở về đến với Hội bao giờ cũng được bác tiếp đón với tình cảm ấm áp và nụ cười đôn hậu, Bác chia sẻ, giúp đỡ hỗ trợ bà con như những người thân thiết. Thương và quý Bác, nhiều các bà, các anh, chị dành cho Bác sự quý mến và những món quà giá trị nhưng Bác luôn trao lại cho tập thể Hội và cho bà con nghèo của nhân dân thành phố. Bác thường nói vui với tâm sự "Yêu người thì người yêu mình/ Lấy tâm tình đãi tâm tình mới cao”. Trong tập thể lãnh đạo Hội Bác là người mẫu mực về sự liêm khiết, trong sáng, luôn đề cao tính dân chủ, thân ái, đoàn kết, chân thành với mọi người. Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng gắn bó, vững mạnh đi lên có lẽ bắt nguồn từ những vị lãnh đạo, những con người, những việc làm như vậy.

Biết chúng tôi làm công tác vận động kiều bào và thường xuyên giúp đỡ Hội, Bác Lợi rất quý mến, Bác luôn tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong hoạt động và đối xử với tình cảm như người chị, người mẹ hiền. Những lời nói của Bác nhẹ nhàng mà có sức lôi cuốn, thuyết phục rất mạnh mẽ. Bác không học qua các trường, lớp về ngoại giao, nhưng ai tiếp xúc với Bác cũng có thể hiều được rằng, sự hiền dịu, chân thành và vẻ đẹp thánh thiện trong tâm hồn có sức thu hút hơn ngàn lần những bài diễn thuyết. Bác là Ủy viên của Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy viên Ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng nhiều khóa. Bác cũng vinh dự được Nhà nước ta đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Lần đến thăm Bác trong những ngày đầu năm ấy, khi Bác đang thụ bệnh trong căn phòng đơn lạnh, bác trai đã mất vài năm trước. Tôi thấy se lòng khi Bác khẽ chấm những giọt nước mắt, đôi bàn tay gầy guộc nắm tay tôi. Một người phụ nữ từng là người xinh đẹp, giỏi giang, hết lòng vì việc chung, sống những ngày cuối cùng trong nỗi đau âm ỉ. Xuân cuối mùa, những cơn gió bấc lạnh rơi rớt lọt qua khe cửa chớp mỏng manh. Tôi đứng lặng người suy nghĩ về một đời người, Bác Lợi đã âm thầm mang cả tâm tình, cả sự nhân ái, bao dung của mình cho mọi người, coi đó làm nguồn vui, lẽ sống…

Rồi Bác ra đi vào mùa sen nở, tháng 5 năm 2013, chúng tôi lặng lẽ đưa Bác về nơi an nghỉ cuối cùng trong đó có đông đảo bà con hội viên và kiều bào nhiều nước. Tiếp tục công việc của Bác bây giờ là các bác trong Ban Lãnh đạo Hội và các cán bộ đầy tâm huyết. Họ vẫn cùng nhau gắn bó, quây quần trong căn phòng hơn chục mét vuông, cái trụ sở nhỏ bé, khiêm nhường, lặng lẽ làm bổn phận ngôi nhà chung như trước đó.

Với tôi, mỗi lần đến Hội, đến bên chiếc ghế Bác vẫn ngồi năm xưa, tôi vẫn thấy như bóng hình Bác đang trở về với nụ cười hiền hậu và mái tóc bạc phơ – một hình ảnh đẹp đẽ mãi trong lòng những hội viên Hội Liên lạc Việt kiều thành phố./.

Lê Bá Định

Người Chân Đăng cuối cùng ở Hải Phòng trở về đất mẹ

Ngày 16/5/2018 đoàn đại biểu Chi hội LL Việt Kiều Tân Thế Giới- Tân Đảo trực thuộc Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã đến đưa tiễn cụ Nguyễn Thị Ý sinh năm 1915 là người Chân Đăng cuối cùng ở Hải Phòng trở về đất mẹ.

alt

Vào đầu những năm 1930, nhiều người dân Việt Nam ký hợp đồng với thực dân Pháp đi làm ở Vanuatu (Tân Đảo) và Nouvelle Calédonie (Tân Thế Giới) họ chính là những Chân Đăng. Năm 1963 nghe theo lời kêu gọi của Tổ quốc, các Chân Đăng đã về nước. Các Chân Đăng và con cháu là các Niaoulis một lòng đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương. Nhiều con cháu của các Chân Đăng trưởng thành giữ các chức vụ quan trọng trong nhà nước. Năm tháng trôi qua, các Chân Đăng nay đều đã trên dưới trăm tuổi. Ở Hải Phòng chỉ còn duy nhất một Chân Đăng là cụ Nguyễn Thị Ý năm nay 104 tuổi. Do tuổi cao sức yếu, mặc dù được các con cháu tận tình chăm sóc, cụ đã ra đi.

alt

Thay mặt Chi hội LL Việt Kiều Tân Thế Giới- Tân Đảo, ông Niaoulis Trịnh Văn Tài- Chi hội trưởng đã có bài điếu thiết tha tình cảm. Người Chân Đăng cuối cùng ở Hải Phòng đã trở về đất mẹ để lại bao tiếc thương cho đoàn người đưa tiễn.

MT

Họp Thường trực Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng

Sáng ngày 14/5/2018 tại hội sở số 58 đường Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng; đã diễn ra cuộc họp Thường trực Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng.

alt

Sơ kết hoạt động quí 1/2018: Các Chi hội, Trung tâm, CLB trực thuộc Hội hoạt động tốt; Hội thực hiện tốt công tác cộng đồng, tổ chức hoạt động Tết Mậu Tuất 2018; Tổ chức đoàn đại biểu Kiều bào và thân nhân Hải Phòng tham dự Xuân quê hương do Bộ Ngoại giao tổ chức vào ngày 22 tháng Chạp; Hội kết hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức thành công buổi gặp mặt đầu xuân của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hải Phòng với trên 500 kiều bào và thân nhân vào chiều mùng 5 Tết; Hội đã vận động các chi Hội cùng Kiều bào ủng hộ trên 500 triệu cho hoạt động từ thiện.

Đề xuất nhiệm vụ năm 2018: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội 7, trọng tâm của năm là kiện toàn tổ chức Hội. Hội đề xuất phân cấp và hỗ trợ 4 chi hội đang hoạt động ở các quận huyện; đề xuất xây dựng lộ trình hướng tới tổ chức lại các Chi hội khu vực nội thành; tổ chức sự kiện, sinh hoạt quí, thời sự, du lịch, từ thiện thực hiện theo kế hoạch hàng năm như thông lệ.

MT

Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2018

alt

Tối ngày 12/5/2018 tại quảng trường Nhà hát lớn thành phố, đã long trọng diễn ra khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2018. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; bạn bè quốc tế; đại diện lãnh đạo trung ương và các tỉnh thành; đông đảo người dân thành phố Hải Phòng; các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và thành phố; chương trình được Đài PTTH Hải Phòng truyền hình trực tiếp trên sóng THP.

alt

Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Một chương trình công diễn nghệ thuật có chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn” được thể hiện chuyên nghiệp đặc sắc với các ca sĩ hàng đầu Việt Nam cùng dàn diễn viên trung ương và thành phố Hải Phòng. Mang âm hưởng của sự đổi mới, sức sống mới của Thành phố Cảng, chương trình nghệ thuật lấy ý tưởng "Hào khí Bạch Đằng Giang trong sắc màu phượng đỏ".

alt

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2018 có hơn 50 sự kiện được tổ chức trong dịp này là giải đua thuyền rồng thành phố Hải Phòng mở rộng trên sông Giá- Thủy Nguyên, giải bóng chuyền nữ bãi biển, giao lưu văn hóa ẩm thực, triển lãm tranh mỹ thuật "Gặp gỡ Hải Phòng", Triển lãm ảnh nghệ thuật "Hải Phòng vươn ra biển lớn", kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng,

alt

Ngày hội xe cổ Hải Phòng "Đồng hành Hoa phượng- Kết nối đam mê"; khởi công Dự án Trung tâm mua sắm Aeonmall Hải Phòng- Lê Chân, dự án Cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh; khai trương và đón chuyến tàu đầu tiên cập Cảng Container quốc tế Hải Phòng... Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2018 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.

MT

Hội LL Việt Kiều Hải Phòng tham dự giao lưu văn nghệ “Mùa xuân An Lạc”

Ngày 16/4/2018 tại khu sinh thái An Lạc, Kim Bôi, Hòa Bình; Hội LL Việt Kiều Hải Phòng kết hợp cùng Chi hội Kiều học Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Mùa xuân An Lạc”.

alt

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Tiến Dũng- đại diện Sở Ngoại vụ Hải Phòng, một số Kiều bào tiêu biểu về quê hương ăn Tết, đại diện lãnh đạo cùng hội viên Hội LL Việt Kiều Hải Phòng, Chi hội Kiều học Việt Nam TP Hải Phòng.

alt

Sau bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Mạnh Cương- Chủ tịch Hội LL Việt Kiều Hải Phòng; Nhà giáo Hoàng Xuân Khóa- Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Kiều học Việt Nam TP Hải Phòng đã có bài phát biểu chào mừng.

alt

Một chương trình giao lưu văn nghệ đã diễn ra vui vẻ, thân mật; Đó là những bài hát, bài thơ do hội viên sáng tác và thể hiện ca ngợi tình yêu quê hương đất nước con người, ca ngợi cảnh sắc thành phố Hải Phòng và tỉnh Hòa Bình.

alt

Kết thúc chương trình là liên hoan ẩm thực với hương vị núi rừng; Đoàn cũng dành thời gian tham quan và sử dụng các dịch vụ du lịch ở khu sinh thái An Lạc. Chương trình đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự.

Minh Trí

Hội nghị Chi hội Liên lạc Việt Kiều Mỹ

Ngày 4/4/2018 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Tây Âu số 189 đường Hàng Kênh, TP Hải Phòng; Chi hội Liên lạc Việt Kiều Mỹ trực thuộc Hội Liên lạc Việt Kiều thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động quí 1/2018 của Tổ 6 Đoàn Kết và Tổ 3 Máy Tơ; đề ra hướng hoạt động thời gian tới của Chi hội.

alt

Tham dự có đại diện Lãnh đạo Hội LL Việt Kiều Hải Phòng, một số Kiều bào cùng toàn thể hội viên Chi hội. Sau bài phát biểu khai mạc và báo hoạt động của tổ trưởng tổ 6 và tổ 3 Chi hội LL Việt Kiều Mỹ;

alt

ông Nguyễn Mạnh Cương- Chủ tịch Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã có bài phát biểu chào mừng và đề xuất một số hoạt động thời gian tới của Chi hội LL Việt Kiều Mỹ,

alt

trong đó nổi bật là công tác đối ngoại nhân dân, chăm sóc con em Việt Kiều Mỹ, dạy các cháu học tiếng Việt; Các doanh nhân Việt Kiều Mỹ thực hiện các dự án đầu tư về Hải Phòng, chấp hành tốt các chính sách chủ trương của thành phố dành cho kiều bào;

alt

Hội viên tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ như: khiêu vũ, hát, thơ; Chi hội tổ chức cho hội viên tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài thành phố Hải Phòng. Hội nghị Chi hội Liên lạc Việt Kiều Mỹ đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự.

MT

Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng tổ chức du Xuân Mậu Tuất 2018

Vừa qua, trong không khí ấm áp những ngày giữa xuân, Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng đã tổ chức chương trình du Xuân Mậu Tuất 2018.

alt

Đoàn đã tới dâng hương tại Thiền viện Trúc Lâm; Chiêm bái Chùa Ba Vàng; Tham quan di tích Hang Lương; Chiêm bái và dâng hương tại di tích lịch sử Bạch Đằng Giang. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Hội, đại diện các Chi hội, Trung tâm, CLB; đặc biệt nhiều kiều bào về nước đã tham gia đoàn du xuân.

Đây là hoạt động ý nghĩa do Hội Liên lạc Việt Kiều thành phố Hải Phòng tổ chức trong những ngày đầu năm mới xuân Mậu Tuất 2018 này. Chương trình đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng người tham dự.

VKHP

Họp mặt đại biểu nữ hội viên tiêu biểu Hội LL Việt Kiều Hải Phòng

Sáng ngày 8/3/2018 tại trung tâm tổ chức sự kiện Hương Sen số 16 đường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; đã diễn ra họp mặt đại biểu nữ hội viên tiêu biểu Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng.

alt

Sau bài phát biểu khai mạc của bà Trần Thị Hồng Phát- Phó Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Mạnh Cương- Chủ tịch Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã có bài phát biểu chào mừng và tặng hoa chúc mừng các đại biểu nữ hội viên tiêu biểu Hội LL Việt Kiều Hải Phòng. Thời gian qua, nữ hội viên Hội LL Việt Kiều Hải Phòng luôn say mê công tác và đảm đang việc nhà. Nhiều tấm gương sáng được nhắc đến; đó là các nữ doanh nhân hội viên say mê kinh doanh, say mê ca hát, sáng tác thơ ca, khiêu vũ, nữ hội viên đạt danh hiệu cao trong cuộc thi hoa hậu; các nữ hội viên kiều bào hăng hái hoạt động từ thiện; Rồi các bà, các mẹ là trụ cột gia đình, là “quê hương” để con cháu từ mọi phương trời trên thế giới luôn ngóng trông hết mực thương yêu thành kính. Họp mặt đại biểu nữ hội viên tiêu biểu Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong long người tham dự.

VKHP

Hội nghị gặp mặt kiều bào Hải Phòng và thân nhân mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Chiều ngày 20/2/2018 tức Mùng 5 Tết Mậu Tuất, tại Trung tâm Hội nghị thành phố số 18 Hoàng Diệu, Hội LL Việt Kiều Hải Phòng kết hợp với Sở Ngoại vụ thành phố tổ chức Hội nghị gặp mặt kiều bào Hải Phòng và thân nhân mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

alt

Tham dự có đại diện lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội LL với người Việt Nam ở nước ngoài; Đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQVN thành phố Hải Phòng; đại diện các sở ban ngành, các cơ quan báo chí truyền thông, cùng hơn 500 kiều bào Hải Phòng và thân nhân về quê hương ăn Tết.

alt

Sau bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Văn Thành- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; bà Trương Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đã có bài phát biểu chào mừng.

alt

Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, 4 tập thể và 8 cá nhân đã được UBND thành phố tặng bằng khen.

alt

Cũng trong hội nghị, Kiều bào đã trao tặng số tiền hơn 600 triệu đồng cho quĩ vì người nghèo, quĩ khuyến học, quĩ từ thiện, quĩ nhân đạo… với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn cho người dân có cuộc sống còn vất vả, phải hứng chịu thiên tai.

alt

Một chương trình giao lưu văn nghệ và liên hoan tiệc nhẹ đã diễn ra vui vẻ, đầm ấm. Cũng trong chương trình, đã diễn ra bốc thăm trúng thưởng với 5 giải khuyến khích là 5 đĩa vẽ vàng, 1 giải nhất là chiếc vé máy bay của hãng Vietnam Airlines khứ hồi đi bất cứ đâu trên thế giới. Chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự.

Minh Trí

Văn phòng Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đón tiếp Kiều bào

Sáng ngày 20/2/2018 tức Mùng 5 Tết Mậu Tuất, tại hội sở số 58 Điện Biên Phủ, Văn phòng Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã đón tiếp đông đảo Kiều bào cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LL người Việt Nam ở nước ngoài đến giao lưu gặp gỡ.

alt

Phát biểu đón tiếp, ông Nguyễn Mạnh Cương- Chủ tịch Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã cám ơn các đồng chí lãnh đạo, đại diện Kiều bào Hải Phòng về quê ăn Tết đã dành thời gian tới văn phòng Hội giao lưu chúc Tết.

alt

Phát biểu chào mừng, NSND Đặng Nhật Minh- Phó Chủ tịch Trung ương Hội LL người Việt Nam ở nước ngoài phấn khởi thấy sự đổi thay không người ở thành phố Hải Phòng cũng như những hoạt động thiết thực hiệu quả của Hội LL Việt Kiều Hải Phòng, mong rằng trong năm mới 2018 này, Kiều bào và thân nhân ở Hải Phòng tiếp tục có những khởi sắc.

alt

Một chương trình giao lưu thơ nhạc cùng những phát biểu ân tình đã diễn ra vui vẻ, thân mật. Kết thúc chương trình là liên hoan ẩm thực với hương vị ngày Tết cổ truyền dân tộc ấm áp, tình cảm. Chương trình đã để lại kỷ niệm đẹp trong lòng người tham dự.

Minh Trí

Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng khai xuân

Ngày 19/2/2018 tức Mùng 4 Tết Mậu Tuất, tại hội sở số 58 Điện Biên Phủ, Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã tổ chức khai xuân.

alt

Tham dự có đại diện Kiều bào từ các nước về thăm quê hương Việt Nam và ăn Tết cổ truyền với gia đình tại Hải Phòng; đại diện ban lãnh đạo và thường trực Hội LL Việt Kiều Hải Phòng. Phát biểu khai xuân, ông Nguyễn Mạnh Cương- Chủ tịch Hội LL Việt Kiều Hải Phòng cám ơn Kiều bào về ăn Tết tại Hải Phòng đã tới dự khai xuân vào sáng mùng 4 Tết theo thông lệ hàng năm của văn phòng Hội LL Việt Kiều Hải Phòng.

alt

Cũng trong chương trình khai xuân, Chủ tịch Hội trân trọng kính mời Kiều bào cùng thân nhân tham dự Hội nghị gặp mặt kiều bào Hải Phòng và thân nhân mừng Xuân Mậu Tuất 2018 vào hồi 14h ngày 20/2/2018 tức Mùng 5 Tết Âm lịch tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng số 18, Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng. Chương trình do Hội LL Việt Kiều Hải Phòng kết hợp cùng Sở Ngoại vụ thành phố tổ chức.

alt

Đây là sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ chỉ đạo thực hiện hàng năm mỗi độ Tết đến Xuân về dành cho Kiều bào về Hải Phòng ăn Tết. Đặc biệt trong năm nay, BTC sẽ tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho kiều bào và đại biểu khách mời tham dự chương trình.

Minh Trí

Văn phòng Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đón xuân Mậu Tuất 2018

Ngày 13/2/2018 tức ngày 28 Tết Mậu Tuất tại hội sở số 58 Điện Biên Phủ, Văn phòng Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã tổ chức đón xuân Mậu Tuất 2018.

alt

Thời gian qua, Thường trực Hội và Văn phòng Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Hội; là sợi dây kết nối hội viên trong hoạt động hội và là đầu mối giao dịch với Sở Ngoại vụ cũng như các sở ban ngành thành phố trong công tác đối ngoại nhân dân. Ngay từ những ngày đầu năm mới 2018 và đón Tết Mậu Tuất, Thường trực Hội đã đề ra những hoạt động đầu xuân như sau: Vào sáng ngày 4 Tết Mậu Tuất, Văn phòng Hội sẽ mở cửa đón đại biểu khách quí và hội viên đến chúc Tết tại hội sở số 58 Điện Biên Phủ, TP Hải Phòng; Vào chiều ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất, mời toàn thể hội viên Hội LL Việt Kiều và Kiều bào về Hải Phòng ăn Tết tới Trung tâm Hội nghị thành phố số 18 Hoàng Diệu, TP Hải Phòng dự Hội nghị gặp mặt kiều bào Hải Phòng và thân nhân mừng Xuân Mậu Tuất 2018; Chương trình do Hội LL Việt Kiều kết hợp với Sở Ngoại vụ Hải Phòng đồng tổ chức. BTC xin trân trọng kính mời!

VKHP

Chương trình giao lưu truyền hình trực tiếp "Xuân Quê Hương 2018"

Ngày 7/2/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, TP Hà Nội; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao đã tổ chức chương trình “Xuân Quê Hương 2018”.

alt

Đoàn Hội LL Việt Kiều Hải Phòng và Trung tâm phát triển cộng đồng đã tổ chức cho 45 Kiều bào Hải Phòng tham dự chương trình nhiều ý nghĩa trên.

alt

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và lãnh đạo các ban, bộ, ngành; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận; các vị đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Ngoại giao và Tổ chức quốc tế tại Hà Nội, đoàn ngoại giao cùng hơn 1.000 Kiều bào.

alt

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai xuân và chúc Tết kiều bào. Đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, kiều bào ta ở nước ngoài là một phần máu thịt không thể tách rời, Tổ quốc luôn chào đón những người con thân yêu trở về đất Mẹ. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì Lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên, Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long; Lễ dâng hương Bác Hồ tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch; Lễ thả cá chép truyền thống tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch với sự tham gia của đoàn kiều bào tiêu biểu.

alt

Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2018 chủ đề “Việt Nam Rạng ngời tương lai” tối 7/2, có nhiều ca khúc về quê hương khiến không ít kiều bào rưng rưng cảm động, qua sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng như: Trọng Tấn, Anh Thơ, Hồng Nhung, Tùng Dương, Thu Phương… Chương trình đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.

Minh Trí

Hội LL Việt Kiều Hải Phòng trao tặng quà Tết cho gia đình chính sách

alt

Ngày 7/2/2018; Đại diện lãnh đạo Hội LL Việt Kiều Hải Phòng và Hội đồng hương thành phố Hoa phượng đỏ Hải Phòng tại Matxcova đã kết hợp cùng Bội đội biên phòng và UBND Huyện Kiến Thụy; tổ chức buổi gặp mặt tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, các cháu học sinh và người nghèo tại hai xã Đoàn Xá và Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, mỗi suất 500.000VNĐ.

alt

Riêng gia đình anh Trần Văn Ba- Chủ tịch Hội ủng hộ 30 triêu VNĐ. Buổi gặp mặt diễn ra thân mật, thắm tình quân dân và kiều bào Hải Phòng tại Liên bang Nga nhân ngày Tết Mậu Tuất 2018 đang tới trên thành phố quê hương.

alt

Cùng ngày chiều 7/2/2018 tại Hội trường UBND phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; Đại diện một số đơn vị, cá nhân trực thuộc Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã tổ chức tặng quà cho người nghèo phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Với sự ủng hộ: tiền, quà, gạo từ các nhà tài trợ.

alt

Chị Vũ Thị Mai- Việt kiều Hải Phòng tại Vương quốc Anh tặng 15 triệu VNĐ, một số nhà tài trợ là thành viên Hội LLVK HP như Công ty TNHH Hòa Nga, trường PTTH Tư thục Mari Curie cùng một số cơ quan đã tặng hàng tạ gạo, gần 100 suất quà Tết cho trên 100 hộ nghèo trong Phường. Đây là tấm lòng thơm thảo của Việt Kiều Hải Phòng dành cho các gia đình hoàn cảnh ở phường Đằng Giang mỗi dịp Tết đến Xuân về.

VKHP

Họp ban lãnh đạo Hội LL Việt Kiều Hải Phòng

Ngày 31/1/2018 tại hội sở số 58 Điện Biên Phủ; đã diễn ra cuộc họp ban lãnh đạo Hội LL Việt Kiều Hải Phòng nhằm triển khai một số nhiệm vụ công tác trong dịp Xuân Mậu Tuất 2018.

alt

Vào ngày 7/2/2018 tức 22 tháng Chạp năm Đinh Dậu; Hội LL Việt Kiều Hải Phòng sẽ cử đoàn đại biểu tham dự chương trình Xuân Quê Hương do Trung ương Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng đông đảo Kiều bào từ mọi miền đất nước tham dự.

Vào 14h ngày 20/2/2018 tức mùng 5 Tết Mậu Tuất, Hội LL Việt Kiều Hải Phòng kết hợp với Sở Ngoại vụ thành phố tổ chức Hội nghị gặp mặt kiều bào Hải Phòng và thân nhân mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại địa điểm Trung tâm hội nghị thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng. Chương trình có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng; Trung ương Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cùng đông đảo thân nhân và kiều bào về Hải Phòng ăn Tết. Đây là cuộc hội ngộ được tổ chức hàng năm ấm áp nghĩa tình.

MT

Hội nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Phòng

Ngày 30/1/2018 tại hội trường nhà khách thành ủy số 128 Lạch Tray, TP Hải Phòng; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, hướng hoạt động năm 2018 và khen thưởng các đơn vị, cá nhân tiêu biểu.

alt

Sau bài phát biểu khai mạc của bà Đỗ Thị Dung- Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Phòng; ông Nguyễn Anh Tuân- Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch TT Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã điều hành phần tham luận. Hội nghị đã nghe báo cáo của Chủ tịch Hội HN Việt- Lào; Chủ tịch Hội HN Việt Nam- Campuchia; Chủ tịch Hội LL Việt Kiều Hải Phòng…

alt

Với những thành tích đã đạt được; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Phòng.

alt

17 tập thể và 32 cá nhân đã được nhận giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Phòng.

alt

Trong năm 2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Phòng đã đề ra những hoạt động cụ thể; hướng tới chào mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Hải Phòng với 4 nhiệm vụ là: 1/Công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; 2/Công tác phi chính phủ nước ngoài; 3/Công tác thông tin đối ngoại; 4/Công tác xây dựng, củng cố tổ chức.

alt

Hội nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hải Phòng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự.

Minh Trí

Hội nghị Ban tổ chức Hội LL Việt Kiều Hải Phòng

Ngày 24/1/2018 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hương Sen số 16 đường Minh Khai, TP Hải Phòng đã diễn ra hội nghị Ban tổ chức Hội LL Việt Kiều Hải Phòng. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ; Ban lãnh đạo Hội LL Việt Kiều Hải Phòng; Ban tổ chức cùng đại diện các Chi hội, Trung tâm, CLB trực thuộc Hội.

alt

Sau bài phát biểu tổng kết hoạt động năm 2017 và hướng hoạt động năm 2018 do bà Trần Thị Hồng Phát- Phó Chủ tịch kiêm trưởng Ban tổ chức Hội LL Việt Kiều Hải Phòng trình bày; Ông Nguyễn Mạnh Cương- Chủ tịch Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã có bài phát biểu chỉ đạo. Hội nghị đã nghe tham luận của ông Trần Bá Đính- Chi hội trưởng Chi hội Đông Bắc Âu; Ông Nguyễn Minh Trí- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phát triển cộng đồng, Chủ nhiệm CLB Thơ văn Việt Kiều; ông Phạm Đình Cựu- Chi hội trưởng Chi hội LB Nga; bà Trần Thị Nga- Chi hội phó Chi hội LLVK quận Đồ Sơn; ông Vũ Văn Hằng- Chi hội phó Chi hội LLVK huyện Kiến Thụy.

Phát biểu chúc mừng, bà Nguyễn Thị Thanh Phương- Trưởng phòng Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Hải Phòng, mong Ban tổ chức Hội LL Việt Kiều luôn là nơi gắn kết, tiếp thêm năng lượng hoạt động cho các Chi hội trưởng, Chủ nhiệm CLB và Trung tâm. Thời gian tới Phòng Lãnh sự sẽ tham mưu cho Sở Ngoại vụ tiếp tục quan tâm hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của Hội LL Việt Kiều Hải Phòng trong năm 2018 này. Hội nghị BTC Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự.

MT

Hội nghị Chi hội LL Việt Kiều CHLB Đức

Ngày 21/1/2018 tại TT tổ chức sự kiện Hương Sen số 18 đường Minh Khai, TP Hải Phòng; Chi hội LL Việt Kiều CHLB Đức trực thuộc Hội LL Việt Kiều Hải Phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, hướng hoạt động năm 2018, kết nạp hội viên mới và trao quà cho các cháu học sinh giỏi là con em hội viên Hội LL Việt Kiều CHLB Đức.

alt

Phát biểu khai mạc, ông Lê Viết Xô- Chi hội trưởng Chi hội LL Việt Kiều CHLB Đức đã tổng kết hoạt động năm 2017 và hướng hoạt động năm 2018 của Chi hội. Hiện Chi hội LL Việt Kiều CHLB Đức có 55 hội viên, hoạt động Chi hội diễn ra sôi nổi, phong trào văn nghệ đạt nhiều thành tích cao, chi hội đã kết nối nhiều Kiều bào CHLB Đức đóng góp xây dựng thành phố Hải Phòng.

alt

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Mạnh Cương đánh giá cao những hoạt động của Chi hội LL Việt Kiều CHLB Đức trong thời gian qua. Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2018 này, Chi hội củng cố BCH, kết nạp thêm hội viên mới chất lượng, tăng cường hơn nữa hoạt động Chi hội và công tác đối ngoại nhân dân.

alt

Một chương trình liên hoan văn nghệ và giao lưu ẩm thực đã diễn ra vui vẻ thân mật đón chào Xuân mới Mậu Tuất 2018. Chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự.

Minh Trí

Các bài viết khác...

Video

Mời Quảng Cáo

Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay108
mod_vvisit_counterHôm qua133
mod_vvisit_counterTất cả90590
Hiện có 45 khách Trực tuyến