Người ở phố trung tâm- Thơ Văn dự thi mã số 40 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 40 của tác giả: Lê Trung Cường- Hải Phòng NGƯỜI Ở PHỐ TRUNG TÂM Mặc dù  khu nội trú trường Nuôi dạy Trẻ em Khiếm thị... Read more »

Người nữ lái xe năm nào- Thơ Văn dự thi mã số 39 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 39 của các tác giả: Bùi Xuân Tuấn, Nguyễn Chí Diễn, Nguyễn Tâm Thanh   Bùi Xuân Tuấn (Hải Phòng) NGƯỜI NỮ LÁI XE NĂM NÀO... Read more »

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm- Thơ Văn dự thi mã số 38 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 38 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491- 1585); ông sinh tại làng Trung Am,... Read more »

Hải Phòng bạn và tôi- Thơ Văn dự thi mã số 37 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 37 của các tác giả: Hoàng Ngãi, Lê Gia Hoài, Nguyễn Thế Kỹ   Hoàng Ngãi (Hải Phòng) HẢI PHÒNG BẠN VÀ TÔI Tôi cùng bạn... Read more »

Tướng quân Nguyễn Văn Thức- Thơ Văn dự thi mã số 36 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 36 của tác giả: Nguyễn Hùng- Hải Phòng TƯỚNG QUÂN NGUYỄN VĂN THỨC Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về Tướng quân Nguyễn... Read more »

Tự hào người Hải Phòng- Thơ Văn dự thi mã số 35 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 35 của các tác giả: Hoàng Đình Tư, Nguyễn Duy Vinh, Lê Việt Hùng   Hoàng Đình Tư (Hải Phòng) TỰ HÀO NGƯỜI HẢI PHÒNG Yêu... Read more »

Người về từ Tân Đảo- Thơ Văn dự thi mã số 34 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 34 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng NGƯỜI VỀ TỪ TÂN ĐẢO Tôi muốn kể về một trong những người con đất Cảng sau... Read more »

Quê em- Thơ Văn dự thi mã số 33 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 33 của các tác giả: Phạm Thu Hương, Đỗ Xuân, Nguyễn Huyền Mến   Phạm Thu Hương (Hải Phòng) QUÊ EM Quê em có lũy tre... Read more »

Một thầy giáo ham mê sưu tầm sách- Thơ Văn dự thi mã số 32 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 32 của tác giả: Vũ Hoàng Lâm- Hải Phòng MỘT THẦY GIÁO HAM MÊ SƯU TẦM SÁCH Năm 1975 đánh dấu một sự kiện lịch sử,... Read more »

Em gái Hải Phòng và mùa Xuân- Thơ Văn dự thi mã số 31 với chủ đề “Người Hải Phòng”

Thơ Văn dự thi mã số 31 của các tác giả: Vương Giao Tuyến, Trần Thị Hoa, Nguyễn Quốc Toàn   Vương Giao Tuyến (Hải Phòng) EM GÁI HẢI PHÒNG VÀ MÙA... Read more »