Thương tiếc nhà thiên văn học Nguyễn Quang Riệu

GS Nguyễn Quang Riệu là  nhà khoa học ngành thiên văn nổi tiếng trên thế giới. Ông đã có trên 150 công trình khoa học về vật lý thiên văn công bố... Read more »