Họp BCH Hội LL Việt Kiều Hải Phòng

Ngày 23/12/2020 tại trụ sở số 58 đường Điện Biên Phủ; đã diễn ra cuộc họp Ban chấp hành Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng. Tham dự có đại diện Sở... Read more »

Đại hội Chi hội LL Việt Kiều quận Đồ Sơn

Ngày 13/12/2020 tại trung tâm văn hóa thông tin quận Đồ Sơn đã long trọng diễn ra Đại hội Chi hội LL Việt Kiều quận Đồ Sơn. Tham dự có đại diện... Read more »